Beste ouders

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden wij verplicht om een aantal maatregelen uit te vaardigen.

Voor Scholengroep Stroom betekent dit concreet dat vanaf vrijdag 13 maart 2020 middernacht:

  • de op- en afzetdiensten met onze bussen worden geannuleerd,
  • de catering over de middag wordt geannuleerd,
  • de lessen worden geschorst.

Als school zijn we verplicht om noodopvang te voorzien. Dit betekent dat alle scholen tijdens de gewone openingsuren noodopvang voorzien voor de leerlingen. Voor- en naschoolse opvang is geannuleerd. De dienst BKO Stad Oostende zal de voor- en naschoolse opvang verzorgen. Meer info vind je HIER.

Wij verzekeren noodopvang voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (medisch/gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen) of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Wij voorzien tijdens de noodopvang het minimum aan personeel om het toezicht veilig te laten verlopen.
Deze maatregel is door de Nationale Veiligheidsraad uitgeroepen tot en met vrijdag 3 april 2020.
Zonder tegenbericht zal de normale werking van de scholen hervatten op maandag 20 april 2020 na de Paasvakantie.

We hopen op uw begrip en medewerking. Het is in ons aller belang om deze maatregelen strikt te volgen.
Voor vragen kan u terecht op het centraal van de scholengroep: 059 51 05 25 of via het nummer van de school: 059 70 42 95

Met vriendelijke groeten

Chris Vandecasteele Frank Goes Celine Week
Algemeen Directeur Voorzitter Raad van Bestuur Directeur