Geen categorie

vakanties 2019 – 2020

In de loop van september verschijnt op deze pagina de gedetailleerde kalender voor het schooljaar 2019-2020.

Hieronder geven we reeds de officiële vakanties mee:

 • Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
 • Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
 • Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 • Pedagogische studiedag: woensdag 29 januari 2020
 • Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020
 • Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)
 • Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
 • Pedagogische studiedag: dinsdag 19 mei 2020
 • Facultatieve vrije dag: woensdag 20 mei 2020
 • Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
 • Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020
 • Facultatieve vrije dagen: dinsdag 2 juni 2020 en  woensdag 3 juni 2020
 • Kindvrije middag: dinsdagmiddag 30 juni 2020
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018

 • tijdens de schooldagen
 • vanaf 3 juli tot en met 5 juli 2017 tussen 9u00 en 12u00
 • vanaf 16 augustus tot en met 31 augustus 2017 tussen 9u00 en 12u00
 • op afspraak: 059 70 42 95 of via e-mail op info@kroonlaan.be

Infoavond op dinsdag 29 augustus om 17u30

Wij zijn een school waar er ruimte is om te spelen, te leren en samen te leven!

  leven_leren_spelen_transparent

Iedereen is zo mooi anders.

Elk kind heeft zijn talent, elk kind heeft zijn eigen stijl, zijn mening, zijn moeilijkheden, …het is aan de school om hen dit te laten zien. Om hen te laten groeien naar wie ze zijn.

De school is meer dan onderwijs waardoor zorg een heel belangrijk onderdeel vormt.

De zorg is er niet enkel voor de kinderen die het moeilijk hebben. Zorg is veel ruimer. Het gaat om ganse schoolvisies die worden uitgezet voor ALLE kinderen zodanig ze zich kunnen ontplooien in hun verdere leven.

blij

Wat houdt de zorg dan concreet in:

 • leerprocessen van alle leerlingen in het oog houden
 • talenten zien bij elk kind
 • kinderen met moeilijkheden extra ondersteunen
 • kinderen met sterktes uitdagingen geven
 • algemeen welbevinden verhogen (van de leerling als de leerkracht)
 • Ouders betrekken bij onderwijs en hen als meedenkende partner maken
 • Expertise delen met anderen (logopedisten, ergo’s, gon begeleidsters, etc) om een ruimer beeld te krijgen over de capaciteiten van een kind
 • Uitstippelen van aparte leerlijnen
 • Van leerproblemen geen obstakels maken

L2