Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen. Het Oostendse stadsbestuur wil met deze cheques Oostendse gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug geven.

De onderwijscheques voor het schooljaar 2022-2023 kan je vanaf 1 juni 2022 aanvragen bij het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen, Stadhuis, Vindictivelaan 1, Oostende.

voor meer informatie kan je terecht op de website van de stad Oostende (klik hier) of bij de brugfiguur.

Meer informatie over het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen kan je lezen in onderstaande brochure.