Zorg

Wij zijn een school waar er ruimte is om te spelen, te leren en samen te leven!

  leven_leren_spelen_transparent

Iedereen is zo mooi anders.

Elk kind heeft zijn talent, elk kind heeft zijn eigen stijl, zijn mening, zijn moeilijkheden, …het is aan de school om hen dit te laten zien. Om hen te laten groeien naar wie ze zijn.

De school is meer dan onderwijs waardoor zorg een heel belangrijk onderdeel vormt.

De zorg is er niet enkel voor de kinderen die het moeilijk hebben. Zorg is veel ruimer. Het gaat om ganse schoolvisies die worden uitgezet voor ALLE kinderen zodanig ze zich kunnen ontplooien in hun verdere leven.

blij

Wat houdt de zorg dan concreet in:

  • leerprocessen van alle leerlingen in het oog houden
  • talenten zien bij elk kind
  • kinderen met moeilijkheden extra ondersteunen
  • kinderen met sterktes uitdagingen geven
  • algemeen welbevinden verhogen (van de leerling als de leerkracht)
  • Ouders betrekken bij onderwijs en hen als meedenkende partner maken
  • Expertise delen met anderen (logopedisten, ergo’s, gon begeleidsters, etc) om een ruimer beeld te krijgen over de capaciteiten van een kind
  • Uitstippelen van aparte leerlijnen
  • Van leerproblemen geen obstakels maken

L2