Schoolreglement

Het schoolreglement is online te raadplegen via deze link.

Het schoolreglement is te downloaden via deze link (pdf-versie).