Inschrijving

Meer inlichtingen mbt. inschrijven kan je verkrijgen op het telefoonnummer 059 70 42 95 of via e-mail op info@kroonlaan.be .

Je kan ook terecht op volgende website voor meer informatie: https://naarschoolinoostende.be/basisonderwijs/website/

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023

Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Oostende voor het schooljaar 2022-2023?

WANNEER

Vanaf 16 augustus 2022:

 • elke voormiddag tussen 9 uur en 12 uur (maandag tot en met vrijdag)
 • na afspraak via het telefoonnummer 059 70 42 95 of via e-mail op info@kroonlaan.be

 

Vanaf 1 september 2022:

 • elke schooldag tijdens de schooluren via het secretariaat

 

Voor de inschrijving dient u de e-ID van uw kind mee te brengen.


Instapmomenten kleuteronderwijs schooljaar 2022-2023

 • Na de krokusvakantie:
  maandag 27 februari 2023 voor kleuters geboren tot en met 27 augustus 2020
 • Na de paasvakantie:
  maandag 17 april 2023 voor kleuters geboren tot en met 17 oktober 2020
 • Na hemelvaartdag:
  maandag 22 mei 2023 voor kleuters geboren tot en met 22 november 2020