Inschrijving

Meer inlichtingen over inschrijven kan je verkrijgen op het telefoonnummer 059 70 42 95 of via e-mail op info@kroonlaan.be .
Voor de inschrijving dient u de e-ID van uw kind mee te brengen.

Vrije inschrijvingsperiode

Er zijn nog vrije plaatsen in de peuterklas, in het eerste kleuter en in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar lager.

Van woensdag 16 augustus 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023.

Op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur of op afspraak (telefonisch op 059 70 42 95 via e-mail op info@kroonlaan.be).

Vanaf vrijdag 1 september 2023.

Tijdens de schooluren.

 

Instapmomenten kleuteronderwijs schooljaar 2023-2024

 • Na de kerstvakantie:
  maandag 8 januari 2024 voor kleuters geboren tot en met 8 juli 2021
 • De eerste schooldag van februari:
  donderdag 1 februari 2024 voor kleuters geboren tot en met 1 augustus 2021
 • Na de krokusvakantie:
  maandag 19 februari 2024 voor kleuters geboren tot en met 19 augustus 2021
 • Na de paasvakantie:
  maandag 15 april 2024 voor kleuters geboren tot en met 15 oktober 2021
 • Na hemelvaartdag:
  maandag 13 mei 2024 voor kleuters geboren tot en met 13 november 2021