Inschrijving

Je kan online een aanvraag tot inschrijving indienen via volgend formulier:

Inschrijvingsformulier

Meer inlichtingen kan je verkrijgen op het telefoonnummer 059 70 42 95 of via e-mail op info@kroonlaan.be .


Instapmomenten kleuteronderwijs schooljaar 2020-2021

 • Na de kerstvakantie:
  maandag 4 januari 2021 voor kleuters geboren tot en met 4 juli 2018
 • De eerste schooldag van februari:
  maandag 1 februari 2021 voor kleuters geboren tot en met 1 augustus 2018
 • Na de krokusvakantie:
  maandag 22 februari 2021 voor kleuters geboren tot en met 22 augustus 2018
 • Na de paasvakantie:
  maandag 19 april 2021 voor kleuters geboren tot en met 19 oktober 2018
 • Na hemelvaartdag:
  maandag 17 mei 2021 voor kleuters geboren tot en met 17 november 2018