Onze visie

De taak van de school is niet langer enkel onderwijzen.
Leerstof overbrengen is een deel van onze taak maar daarnaast moet de school aandacht hebben voor de totale persoonlijkheid van de kinderen.
Daarom starten wij bij het welbevinden van onze kinderen.
Wie zich goed in zijn vel voelt op school staat open voor wat er in de klas gebeurt en leert bij aan de grens van zijn mogelijkheden.
Om later goed te functioneren in de maatschappij is niet alleen het IQ van belang maar vooral de emotionele intelligentie en dus moeten wij als school daar ook aan werken.
Wij willen onze kinderen niet volstoppen met enkel kennis maar wij willen er vooral voor zorgen dat ze de verworven kennis kunnen gebruiken op de juiste manier.

Luka is een vluggerd.
Louis doet het liever wat kalmer aan.
Bieke begrijpt alles meteen.

Amber heeft wat meer uitleg nodig.
Hamza voelt zich niet goed in zijn vel.
Manou is vlug onzeker…

Elk kind is anders – Elk kind is uniek.
Wij moeten er zijn voor elk kind.

Hoe doen wij dat?

We zijn …

EEN OPEN , FAMILIALE SCHOOL, WAAR IEDEREEN UNIEK IS

 • waar elk kind kan groeien, zichzelf en zijn/haar talenten kan ontwikkelen
 • met een veilig, geborgen schoolklimaat (warme klassen, snoezelklas, …)
 • met een gezonde discipline in een warme sfeer
 • met ruimte voor extra zorg en voor verdieping/uitdaging
 • met een open, duidelijke communicatie met ouders ( via heen- & weerschrift en agenda, aan de poort/speelplaats, kennismakingsavond, 2 openklasdagen, info-avonden (ruimteklassen, overgang L6-secundair, …) en minstens 3 oudercontacten)

EEN ACTUELE EN MODERNE SCHOOL

 • met een enthousiast en dynamisch schoolteam met een groot hart voor hun dagelijkse job
 • met moderne en actuele onderwijsleermiddelen en toonaangevende leermethodes, gevarieerde werk- & groeperingsvormen
 • met initiatie Frans in de derde kleuterklas
 • met moderne media (computers, beamer, webcams, digitale foto- & videotoestellen, digitale borden, …) in de klas.
 • met Brussel- & ruimteklassen voor het vijfde en het zesde leerjaar
 • met aandacht voor de sleutelmomenten (zoals o.a. derde kleuterklas naar eerste leerjaar, zesde leerjaar naar het secundair)

EEN GEZONDE, GROENE SCHOOL

 • met aandacht voor een gezond milieu (o.a. via een energieproject)
 • met aandacht voor gezonde voeding (gevarieerde maaltijden, met 1 per maand een vegetarisch gerecht, verschillende kookactiviteiten, …)
 • door het gebruik van water en melk als gezonde dorstlessers (vanaf de peuters) te stimuleren
 • met elke woensdag een fruitdag
 • met liefst 1 gezond tussendoortje per dag
 • met jaarlijks een gezonde week met een gratis gezond ontbijt voor de hele school
 • door aandacht te hebben voor het beperken, sorteren en recycleren van afval
 • met leeruitstappen in de natuur (het bos, de zee, de kreken, …)

EEN ACTIEVE EN SPORTIEVE SCHOOL

 • met een leerkracht lichamelijke opvoeding voor kleuters en leerlingen van het lager
 • met 2 turnzalen, 2 speelplaatsen (ook overdekt) met een ruim speel- & materiaalaanbod
 • met zwemmen vanaf de tweede kleuterklas (van watergewenning tot niveauzwemmen)
 • met een jaarlijkse bewegingsweek met talrijke sportieve activiteiten van peuters tot het lager, (kleuter)sportdag
 • met leeruitstappen met de fiets, verkeersweek, fietsexamen L6
 • met naschoolse sportactiviteiten (op woensdagnamiddag)
 • met zeeklassen voor het vierde leerjaar
 • met leeruitstappen naar het ziekenhuis, naar de bakker, naar de brandweer, … schoolreis

EEN CREATIEVE EN CULTURELE SCHOOL

 • met aandacht voor kunst in al zijn aspecten (muziek, beeldende kunsten, drama & poëzie, dans en beweging, …)
 • met toneelvoorstellingen in de school (aangeboden door de Vriendenkring)
 • met bezoeken aan musea, cultureel centra en (multi)culturele educatieve uitstappen
 • met een kunstige week (om de 2 jaar) i.s.m. de stedelijke kunstacademie en – muziekacademie, verschillende kunstenaars, creatieve (groot)ouders, musea, …

 In onze school…

In onze school wordt er gelachen en gehuild
geruzied en geblunderd
maar ook
getroost en gekoesterd
vergeven en vergeten
Onze school is een gemeenschap van mensen jong- en wat ouder
waar liefde, respect en zorg voor elkaar worden geleerd
in een sfeer van kameraadschap en openheid.
In onze school staat het MENS-ZIJN centraal
is er een mens-rijke uitwisseling leerling/leerkracht
een mens-echte opvang in een conflict-situatie
een fijn-menselijk en tactvol benaderen
van een probleem-situatie.
Onze school Is een plaats waar “presteren” en “doceren”
gebeurt via een speels-ernstige uitwisseling,
een geven en krijgen,
respect-vol, vol mee-dogen en geduld,
veel belangrijker.
In onze school staan de leerlingen centraal
zijn leerkrachten “steun-pilaren” en “toe-verlaten”
is er aanmoediging, sympathie
is er tijd voor ieder mens
leeft men mee, in verdriet en vreugde…
bij ontmoediging en wanhoop…
Onze school heeft ook waardering en diepe genegenheid
voor hen die niet zo goed “presteren”
voor hen die niet zo’n hoge cijfers halen
maar die met inzet van al hun talenten
niet opgeven en doorbijten.
In onze school zijn eerbied, dankbaarheid en menselijkheid
geen loze woorden,
is het goed om leven
zowel voor de directie als voor leerlingen en
leerkrachten, ervaart men
dat de woorden “zich goed voelen”
zomaar geen woorden zijn…