Vriendenkring

logo-Vavi

De vriendenkring, wie zijn wij?

Vandaag telt onze vriendenkring negen dynamische leden die zich belangeloos inzetten voor de school. Wij zijn:

  • Jurrie Hinderyckx, papa van Margo L2: Voorzitter
  • Tamara Declerck, mama Rosie en Ryan: Ondervoorzitter
  • Kelly Geselle: Penningmeester.
  • Mario Vanoost, papa van Mariella L4 is lid
  • Suciu Radu, papa van Ariana K1 is lid.
  • Mike Cheullet, papa van Manon is lid.
  • Vandenabeele Carmen, mama van Assya L2 en Ramzi Omar L1 is lid.
  • Celine Week, directeur is lid.

Wat is onze taak?

Onze taak als ouders is de opvoeding van onze kinderen, die we aan de school toevertrouwen, te bevorderen. Wij proberen alles en altijd in het voordeel van het kind te werken en te handelen. Indien nodig, behandelen we -algemene- problemen, in samenwerking met de directie en de leerkrachten.

Wat doen wij?

Elke tweede dinsdag  van de maand houden wij een vergadering. Allerlei zaken worden daar besproken, opdat alles op wieltjes zou verlopen in onze school. Indien er zich dringende zaken voordoen, worden deze uiteraard eerder dan de eerstvolgende vergadering behandeld.

Wij organiseren de jaarlijkse rommelmarkt, de taartenverkoop, een winteractiviteit en als afsluiter het zomerfeest in juni. De opbrengst gaat integraal terug naar alle kinderen.

We schenken hiermee aan de kinderen van L1 hun eerste schrijfpen. Ook organiseren wij toneelvoorstellingen voor alle kinderen tijdens de schooluren, dit in samenspraak met het ganse schoolteam. Eventueel wordt er ook educatief materiaal aangekocht. Op het einde van het jaar geven we een bijdrage voor de schoolreis-sportdag.

Wat doen wij niet?

Wij zijn géén select clubje die een stapje voor hebben op de andere ouders. Wij zorgen er enkel voor dat alles binnen schoolverband zo correct mogelijk verloopt en dat eventuele problemen op een goede manier opgelost geraken. Persoonlijke problemen van ouders of van kinderen worden door ons niet behandeld.

Geïnteresseerd?

Bent u dynamisch, helpt u graag met het organiseren van activiteiten of heeft u sprankelende, vernieuwende ideeën,… en wilt u zich belangeloos inzetten voor alle kinderen van onze school, dan bent u misschien iemand die zich kan inzetten als lid van de vriendenkring. Ook als een actieve medewerker tijdens de activiteiten (ev. helpen bij de voorbereidingen en ook om op te ruimen) spreek gerust iemand van ons aan…